PONPES MAMBAUL HUDA

Pajomblangan, Kedungwuni, Pekalongan

NOTA PEMBAYARAN

INV0032

Nama

:

Nama

Tagihan

:

Tagihan

Nominal

:

Nominal

Keterangan

:

Keterangan

Pekalongan, 19 Juni 2024

Admin

Mohon simpan nota ini sebagai tanda bukti pembayaran yang sah. Pembayaran yang tidak disertai dengan nota dan tidak tercatat di data base pengurus, maka dianggap belum melakukan pembayaran